Thiết kế thi công vườn rau sân thượng – Anh Cường

Thiết kế thi công vườn rau nhà phố 

Khách hàng: Anh Cường

 

Địa chỉ Quận 4
Vị trí lắp đặt Sân thượng
Tổng diện tích thi công 50m2
Thời gian thi công 3 ngày

 


Bình luận

0898477177