Thiết kế thi công vườn thực nghiệm trường học – Mầm Non Hoạ Mi

Thiết kế thi công vườn thực nghiệm trường học 

Khách hàng: Mầm Non Hoạ Mi

 

Địa chỉ Quận 5
Vị trí lắp đặt Sân thượng
Tổng diện tích thi công 50m2
Thời gian thi công 3 ngày

 


Bình luận