Thiết kế thi công vườn rau sân vườn – Anh Phi

Thiết kế thi công vườn rau sân vườn 

Khách hàng: Anh Phi

 

Địa chỉ Long An
Vị trí lắp đặt Sân vườn
Tổng diện tích thi công 10m2
Thời gian thi công 1 ngày

>> Chi tiết: Bộ vật tư thủy canh được dùng để thi công vườn rau anh Phi


Bình luận