Thiết kế thi công vườn rau sân thượng – Anh Tuấn

Thiết kế thi công vườn rau nhà phố 

Khách hàng: Anh Tuấn

 

Địa chỉ Đồng Nai
Vị trí lắp đặt Sân thượng
Tổng diện tích thi công 20m2
Thời gian thi công 1 ngày

 


Bình luận