Thiết kế thi công vườn rau sân thượng – Chị Thúy

Thiết kế thi công vườn rau nhà phố 

Khách hàng: Chị Thúy

 

Địa chỉ Quận 11
Vị trí lắp đặt Sân thượng
Tổng diện tích thi công 25m2
Thời gian thi công 1 ngày

 


Bình luận