Thiết kế thi công vườn rau sân thượng – Cô Mai

Thiết kế thi công vườn rau nhà phố 

Khách hàng: Cô Mai

 

Địa chỉ Tân Phú
Vị trí lắp đặt Sân thượng
Tổng diện tích thi công 10m2
Thời gian thi công 1 ngày

 

 


Bình luận